Om oss

Olle Olsson Bolagen AB är ett familjeföretag som ägs av familjen Olsson. Sedan starten på 1940-talet har företaget varit verksamt inom fordonsbranschen. Bolaget är beläget i Uppsala med verksamt på nationell nivå. Olle Olsson Bolagen har en konstant ambition att fortsätta sin utveckling framåt och är idag en koncern med ett flertal olika dotterbolag. Koncernen har verkat som generalagent inom fordonsbranschen sedan 1964 och innan dess som återförsäljare. Bolaget har stor erfarenhet och brett kontaktnät. Sedan 2010 är Dealy Sweden AB inkluderat under bolaget och är idag det företag som har kontakten med fabriker och återförsäljare.

Om oss | Olle Olsson Bolagen ab | Uppsala

Vision och mål

Vår ambition är att inom vårt produktsortiment vara den bästa importören på den svenska marknaden. Vi vill vara en självklar affärspartner samt en trygg och attraktiv arbetsgivare. Detta åstadkommer vi genom att samtliga medarbetare känner ansvar och bidrar aktivt för att

Uppfylla lag- och myndighetskrav

Agera affärsmässigt och etiskt försvarbart i våra relationer med leverantörer och kunder

Följa nollfelsprincipen och arbeta med ständiga och varaktiga förbättringar

Jämföra oss med andra och lära av de bästa

Sträva efter en hög kundnöjdhet

Vara lyhörda, förstå och tillgodose våra kunders behov

Åstadkomma ett tillåtande arbetsklimat där man hjälper och respekterar varandra

Tillämpa den senaste informationsteknologin som är ekonomiskt försvarbar

Vi prioriterar ett väl avvägt produktsortiment från pålitliga leverantörer och att hålla hög servicegrad på eftermarknaden samt strävar efter att vara kostnadsmedvetna. Företaget tar också ett socialt ansvar genom att stötta lokala idrottsklubbar och donationer med inriktning på att främja samhällsutvecklingen och behjärtansvärda insatser för svaga grupper i samhället.
maria cederberg vd olle olsson bolagen
Maria Cederberg
VD
hållbarhet olle olsson bolagen

Hållbarhetsarbete

Företaget följer gällande miljölagstiftning och andra krav men har som ambition att överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser. Detta åstadkommer vi genom att

» Skapa en långsiktig och miljömässigt hållbar ekonomisk tillväxt

» Sammanväga vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat i verksamheten

» Miljöhänsyn vägs in i beslutsprocessen

» Hushålla med resurser och ha en hög andel återvinning av avfall

» Informera internt vid nyanställning

I fordonsbranschen sedan 1964

Historia

Olle Olsson Bolagen är beläget i Uppsala och har varit det sedan år 1964. Företaget startades år 1948 av en säljare från Västerås vid namn Olle Olsson. 1964 köpte Olsson Hedströms Motor i Uppsala, då verkande som återförsäljare för Volvo. År 1965 bytte Olle Olsson Bolagen från att vara återförsäljare till att istället agera som generalagent för olika fordon. Det var starten på vad bolaget är idag. Under åren har företaget framförallt importerat bilar, bland annat Mazda, Fiat, Jaguar och Alfa Romeo. 2015 såldes den sista bilagenturen och företaget riktade in sig på andra fordon. Idag är bolaget generalagent för 8 olika fordonsvarumärken med en variation av produkter. Läs mer om vår produktportfölj här.

Olle Olsson Bolagen är en koncern med erfarenhet och kompetens inom företagsledning, marknadsföring, ekonomi och administration. Vi kan import och vidareförsäljning, lagerstyrning, logistik och distributionsnät. Koncernen består av ett flertal dotterbolag inom fastighet och fordonsimport. Under åren har företaget förändrats men målet har alltid varit detsamma- att vara den bästa importören inom vårt produktsortiment på den svenska marknaden. För att lyckas med det har vi alltid prioriterat kundkontakt, bra service och engagerade medarbetare.

Genom åren har bolaget representerat bilmärken såsom Mazda, Jaguar, Suzuki, Fiat, Alfa Romeo och Isuzu. Det finns också en historik som distributör av jordbruksmaskiner och truckar med varumärken som exempelvis Massey Ferguson, Fendt, New Holland och Still.

Kumlagatan 10 Uppsala | Olle Olsson Bolagen
Entré | Kumlagatan 10 i Uppsala
Huvudkontor Olle Olsson Bolaget Uppsala. Lunchrum